OSTİM YATIRIM Özel Kuluçka Merkezi Açılışı Gerçekleşti.

#

OSTİM YATIRIM Özel Kuluçka Merkezi Açılışı Gerçekleşti.

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTİM YATIRIM), başta OSTİM olmak üzere KOBİ’lerimizin katma değerini, rekabet gücünü ve iş hacmini artırıcı projeler üreten bir misyon firmasıdır. 

OSTİM YATIRIM, KOBİ’lerle iş birliği içerisinde, yurt içinde ve yurt dışında anahtar teslimi farklı projeler gerçekleştirmekte, aynı zamanda farklı sektörlerde imalat yapan, hizmet üreten iştirak ve bağlı ortaklıklarını da yönetmektedir.

OSTİM YATIRIM, KOBİ’lere verdiği desteği daha farklı modellerle geliştirmek amacıyla, Albaraka Portföy Yönetim A.Ş. ile iş birliği yaparak Ostim Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu (OSTİM GSYF) kurmuştur. 

OSTİM YATIRIM, Ostim Organize Sanayi Bölgesi merkezli olmak üzere, KOBİ’lerin gücünü daha büyük projelere entegre etmek amacı taşıyan entegratörlük misyonunu üniversite sanayi iş birliği ile daha üst seviyelere taşımayı hedeflemektedir. Bu çerçevede girişimci yetiştirilmesinin önemini de dikkate alarak, OSTİM ekosisteminin en önemli kurumlarından Ostim Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapmış, Üniversitede okuyan, uygun proje, fikir ve girişimci profiline sahip olan öğrencilerin yararlanması amacıyla Şirket bünyesinde Özel Kuluçka Merkezi kurulmasına karar vermiştir.

Bu amaçla kurulan, imalatın yoğun olarak sürdürüldüğü sanayi şehri OSTİM’in merkezinde yer alma avantajına sahip Ostim Teknik Üniversitesi öğrencilerinin proje ve fikirlerini geliştirme imkânı bulacakları Özel Kuluçka Merkezi, genç girişimcilerin uygun projelerinin farklı ticari modeller ile hayata geçirilmesine de katkı sağlayacaktır. Bu merkezden çıkacak fikirlerle, ticari hale gelecek projelerle, girişimci olacak gençlerimizle uzun vadede ticari açılımlar sağlanması da hedeflenmekle birlikte Ostim Yatırım Özel Kuluçka Merkezi’nin OSTİM’e ve ülkemize sağlayacağı katkılar sosyal sorumluluk çerçevesinde çok daha büyük anlamlar taşımaktadır. 

Ostim Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen “Ostimtech Pitching Day” etkinliğine katılan ve bu etkinlikte dereceye giren öğrencilerin de yer aldığı 12 farklı grubun (farklı bölümlerden ve farklı sınıflardan yaklaşık 30 öğrencinin) yer alacağı merkezde gençler, OSTİM’in imalat gücü, mühendislik altyapısı, tasarım kabiliyeti ve diğer özelliklerini kullanarak OSTİM YATIRIM’ın proje geliştirme tecrübesini ve networkünü de yanlarına alarak projelerini ve hayallerini gerçekleştirme şansına sahip olabileceklerdir.

Açılışı 25.10.2023 tarihinde gerçekleştirilen OSTİM YATIRIM Özel Kuluçka Merkezinde, ülke ekonomisine katkı sağlayacak projelerin üretilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütülecek öğrencilerin, verilecek burslarla maddi olarak da desteklenmesi amaçlanmaktadır.