Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz, sosyal ve çevresel problemlere duyarlı olarak, acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak, ihtiyaç sahiplerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak ve bu suretle toplumsal ve bireysel gelişmeyi desteklemek amacıyla, her türlü bağış ve yardımı yapabilir.

Bu misyon çerçevesinde, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü yardım ve destek talepleri dikkatli bir şekilde ele alınarak; maddi ihtiyaçlarını dürüst bir biçimde şirketimize bildirip yasal yollar ile ispatlayan taraflara, şirketin mali imkanları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun onayı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu' da belirtilen esaslar dahilinde yine tabi olunan vergi ve diğer yasal yükümlülükler de göz önünde bulundurulmak sureti ile bağış veya yardımlarda bulunulabilir.

Şirketimiz bir sanayi bölgesinde faaliyet göstermektedir. Kuruluşunda OSTİM Kooperatifi tarafından Şirketimize devredilen bir gayrimenkul cami olarak kullanılır halde devredilmiştir. Şirketimiz ibadethane olarak devredilen bu gayrimenkulden kira tahsil etmemektedir. Bölgenin kamusal ihtiyaçlarını karşıladığı düşünülerek bu gayrimenkulümüzün alternatif kira geliri bağış ve yardım olarak değerlendirilebilir.

Dönem içeresinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamları, tutarları, faydalananları ve varsa politika değişiklikleri her yıl Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınarak yatırımcı ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulur.

Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenmesi halinde Yönetim Kurulu kararıyla yapılacak bağış ve ödemeler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda kamuya duyurulur.