Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajları

#

 

2019 Yılı Mesajı

 

Değerli Ortaklarımız,

2019 yılı faaliyetlerimizi sunacağımız genel kurulumuza hoş geldiniz! 

             Her açıdan hareketli bir yılı daha geride bıraktık. Olumlu beklentilerle yeni bir yıla girdiğimizi düşünürken bütün dünyayı etkileyen Covid-19 salgın kriziyle karşılaştık. 2019 yılında yaptığımız işlemlerle Şirket olarak 2020 yılına sağlam bir finansal yapıyla girdiğimizi söyleyebilirim. 

         Her fırsatta ifade ettiğimiz üzere yıl içinde yaptığımız iş ve işlemleri kap.org.tr web sayfası üzerinden kamuoyuna duyuruyoruz. Finansal raporlarımız, faaliyet raporlarımız, bağımsız denetim raporları, muhtelif bilgi formları vs. aracılığıyla mevzuat çerçevesinde attığımız her adımı sizlere ve bütün kamuoyunun bilgisine ve ilgisine sunuyoruz. İsteyen oradan yaptığımız işleri detaylı olarak görebilir. Ben burada tekrar yaptığımız işlemleri tek tek saymak istemiyorum. Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da gayrimenkullerimizi yönetmeye devam ettik. İmkânlar çerçevesinde en uygun şartlarda kiraya verdik. Yeni pazarları ve müşterileri portföyümüze katarak ihracata devam ettik. İştiraklerimizin en verimli şekilde çalışması için gayret sarfettik. Ostim’e ve ülkeye faydalı yatırımlar yapmak için fırsatları değerlendirdik. Bu anlamda yıl içinde Ostim’de Teknopark olarak hizmet vermek amacıyla inşâ ettiğimiz binamızın iskânını da aldık ve tam olarak hizmete sunduk. 

            Önceki yıllarda yapılan genel kurullarda size detaylı olarak bilgi verildiği üzere şirketimiz son yıllarda ciddi finansman gideri ve kur zararına maruz kalmaktaydı. Bu amaçla yaptığımız çalışmalar sonucu gayrimenkul satışının gerekli olduğu sonucuna vardık. Yılsonunda (30.12.2019) KAP’ta detaylı olarak açıkladığımız üzere gayrimenkul satışı yapılarak banka borçlarımız önemli oranda azaltılmıştır. Bankaya kalan borcumuzun tamamı TL’ye çevrilerek uzun vadeye yayılmıştır. 

            Değerli ortaklarımız,

         Bildiğiniz üzere Şirketimizin payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsa’sında işlem görmektedir. Borsadaki şirketlere yatırımcılar tarafından biçilen değer aynı zamanda şirketin başarılı yönetilip yönetilmediğinin en somut göstergesidir. Tabiri caizse, borsada işlem görmek demek ülke çapında ringe çıkmak demektir. Şirketimiz de bu ringde yer almakta olup faaliyetlerimiz sürekli olarak finansal yatırımcılar tarafından takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu değer de fiyat olarak ortaya çıkmaktadır. Elbette bu değer siyasi ve ekonomik birçok olaydan etkilenmektedir. Ancak 2019 yılı başında yaklaşık olarak 75 Milyon TL civarında olan şirketimizin piyasa değerinin yıl sonunda 130 Milyon TL’ye yaklaşması piyasanın faaliyetlerimizi başarılı olarak değerlendirdiği anlamına gelmektedir. 

           OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’nde bulunan ekosistemin parçası birçok organizasyonlar, kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kurum ve kuruluşların her biri ayrı tüzel kişilikler olup, faaliyetlerinin de birbiriyle ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyadan bazı Ostim kuruluşlarının faaliyetlerinin şirketimizin faaliyeti gibi algılandığını gözlemliyorum. Bu karıştırmanın iyi niyet sonucu olabileceği gibi manipülasyon amacıyla olma ihtimali de bulunmaktadır. Biz OSTİM YATIRIM AŞ ile ilgili olan faaliyetleri zaten mevzuat çerçevesinde KAP’da duyuruyoruz. Bütün organizasyonlarımızla Ülke çapında projelere kafa yoruyoruz. Elbette her takip ettiğimiz projeyi hayata geçiremiyoruz. Ancak ülke menfaatleri adına yüksek bir vizyonla niyetimizi ortaya koyuyoruz. Gelecek dönemde bölgemiz ve ülkemizin önünü açacak projeler üretmek ve hayata geçirmek için daha fazla çaba göstererek ortaklarımıza bölgemize ve ülkemize katma değer üretmeye devam edeceğiz. Gelecek yılların şirketimize, bölgemize, ülkemize ve insanlığa hayırlar, sağlıklar, bereketler, iyilikler getirmesini temenni ederim. Hepinize saygılar sunarım. 

Orhan AYDIN

Yönetim Kurulu Başkanı

 

2018 Yılı Mesajı

 

Değerli Ortaklarımız,

               Genel kurulumuza hoşgeldiniz! Her yıl olduğu gibi başarılı bir genel kurul geçirmemizi dilerim. Hepimizin bildiği gibi son dönemde ülkemiz ekonomisi sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Hayat pahalılığı, işsizlik, yüksek faiz oranları ve döviz kurlarındaki oynaklık hepimizi olumsuz etkiliyor. Özellikle faiz oranlarının yüksek seyretmesi kredi borcu bulunan firmaların maliyetlerini artırıyor. Bir yandan piyasadaki daralma sonucu satışları azalan firmalarımız, diğer yandan da maliyetlerdeki artış sonucu kar ve likidite açısından problemlerle karşılaşabilmektedir.

         Piyasadaki bu olumsuz gidişatı, somut bir gösterge olarak Ostim’in elektrik kullanımından da açıkça gözlemliyoruz. Kamuoyuyla da paylaştığımız miktar bazında Ostim’deki elektrik kullanımında maalesef son dört yılın en düşük  seviyelerine geriledik. Elektrik tüketimimiz hemen hemen 2015 yılındaki kullanım düzeyine geldi.

          Peki bu olumsuz tabloya odaklanarak, moralimizi bozmak ya da karamsarlığa kapılmak mı gerekiyor? Hayır bilakis bu durumun bizi birşeyler yapmak konusunda motive etmesi gerekir.Çok çalışmalıyız; doğru mecrada çalışmalıyız.Biz de şirketimizde ve genel olarak Ostim’de olumsuzluklara takılmadan çalışıyoruz.                          Şirketimizde yaptıklarımızı ve Ostim’de yapılanları aşağıda özetlemeye çalışacağım:

             Finansal tablolardan görüleceği üzere 2018 yılında önceki yıllara göre ciddi bir ciro artışı gerçekleştirdik. Bu artış Ostim Prestij Projesindeki gayrimenkul satışlarımızdan kaynaklanmaktadır. Gayrimenkul satışı ile finansal yapımızı belli ölçüde dengeye getirdik. Aslında gayrimenkul satışlarımıza bir süre daha devam ederek cari kredi borçlarımızı kapatmayı amaçlamıştık. Ancak piyasalardaki şartlar planlarımızı tam olarak gerçekleştirmemize izin vermediği için yüksek finans maliyetine katlanmak zorunda kalıyoruz.

            Diğer yandan ihracat çalışmalarına devam ediyoruz.2019 yılı Nisan ayı içinde sektörün en önemli buluşma yeri olan Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Bauma fuarına stantlı olarak katıldık. İhracatımızı artırmaya çalışıyoruz. Ayrıca imalat sektöründe faaliyet gösterdiğimiz alüminyum döküm tesisimizde savunma sanayii başta olmak üzere bir çok sektöre üretim yapmaya devam ediyoruz. 2019 yılı içinde bu tesisimizi de geliştirmeyi planlıyoruz.

                   Ostim’de yürüttüğümüz en önemli çalışma, Ostim Teknik Üniversitesi’ni hayata geçirerek bölgemizin

ve ülkemizin hizmetine sunmaktır. Takdir edeceğiniz üzere böylesine büyük bir projeyi gerçekleştirmek ciddi zaman, çaba ve finansman gerektirmektedir. Tüm amacımız önümüzde dağ gibi duran engelleri aşarak gelecek nesillerin bizi hayırla yad edeceği üniversitemizi faaliyete başlatmaktır. Son anda beklemediğimiz bir problemle karşılaşmazsak önümüzdeki eğitim sezonunda üniversitemizi faaliyete başlatıyoruz.

             Yine geçtiğimiz dönemde Ostim’e teknolojik anlamda ciddi değer kazandıracak olan Teknopark Projelerini hayata geçirdik.

             Allah maneviyatımızı, moralimizi, gücümüzü zayıflatmasın. Sizlerin de desteği ile daha güzel yıllara ulaşmak temennisiyle hepinize teşekkür ederim.

                  Saygılarımla...

 

Orhan AYDIN

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

2017 Yılı Mesajı

               Hoşgeldiniz!

              Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum.

     Bildiğiniz gibi genel kurullar ortaklarımızın katılımı ile oluşturulan en yüksek kararların alındığı toplantılardır. Her yıl yaptığımız bu büyük buluşmada şirketimizin faaliyetleri sizlerin onayına sunulmakta, mevzuat çerçevesinde oluşturulan gündem görüşülmekte ve kararlar alınmaktadır. Sizlerin iradesi çerçevesinde faaliyetlerimize yön verilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin güvenine layık olmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.

            Genel kurul vesilesiyle Şirketimizin faaliyetlerinin yanı sıra, doğrudan ya da dolaylı olarak şirketimizin faaliyetlerini etkileyen Ostim’deki gelişmeleri de değerli kurulunuza arz etmek istiyorum.

        Bildiğiniz gibi Ülkemiz ekonomisindeki bazı yapısal sorunlar sonuç olarak hepimizi etkilemektedir. Mesela faizlerin yüksek olması iş alemimiz için ciddi bir maliyet unsurudur. Bu kadar yüksek faiz karşısında iş adamlarımızın yatırım yapmasını beklemek çok gerçekçi olmayacaktır. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda döviz kurundaki artışlar da dikkat çekicidir. Euro kuru 2017 yılında %22 civarında artmıştır. Ekonomimizin düzelmesi için bizim aklımızın yettiği husus yerli ve milli üretime önem verilmesidir. İşsizlik, cari açık, enflasyon gibi tüm problemlerin çözümü imalat sanayinin gelişmesinden geçmektedir. Bu hususu tüm platformlarda dile getiriyoruz. Bu olumsuz tablo, yani özellikle döviz kurundaki artış ve yüksek faizler, büyümesini banka kaynaklarıyla yapan şirketimizin mali tablolarını da maalesef olumsuz etkilemiştir. Raporlardan da açık şekilde göreceğiniz üzere 2017 yılında Şirketimiz 28,2 Milyon TL finansman giderine maruz kalmıştır. Bunun 12,3 milyon TL’si faiz gideri olarak bankalara ödenmiş, 16 Milyon TL’si de kur farkı olarak bankalara olan borcumuzda artışa neden olmuştur.

              Diğer yandan şirketimizin elinde değerli gayrimenkuller bulunmaktadır. Kur farkı ve faiz gideri anında mali tablolarımıza yansırken, gayrimenkul değer artışları aynı sürede ve oranda mali tablolarımıza yansımamaktadır. Bankalara olan kredi borçlarımızla ilgili radikal tedbirler üzerinde halen çalışılmaktadır. Geçtiğimiz genel kurullarda bazı ortaklarımız yoğun olarak mali tabloların tam olarak anlaşılamadığını gündeme getirmiştir. Şirketimiz, bir yandan mali mevzuat (VUK-Vergi Usul Kanunu) çerçevesinde mali tabloları düzenlerken, diğer yandan bağımsız denetim kuruluşu tarafından UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi) çerçevesinde mali tablolar düzenlemektedir. Çok teknik olan ve uzmanlar tarafından hazırlanan bu tablolarla ilgili sizleri tam olarak mutmain kılacak izahları yapamıyoruz. Ancak mevzuata uymamız gerektiği için de raporlarımızı bu çerçevede hazırlamak zorundayız. Mevcut genel kurulumuz 2017 yılına ilişkin olmakla birlikte 2018 yılı ilk çeyrek mali sonuçlarını da almaya başladık. Genel kurulu yaptığımız tarihte UFRS çerçevesinde mali tabloları yayınladığımız takdirde 2018 ilk çeyrek gelişmelerini de görebileceğiz. Şirketimiz, VUK’a göre hazırlanan gelir tablosuna göre ilk çeyrekte 30,7 Milyon TL kar etmiştir. Bu sonuca da dayanarak 2018 yılında ortaklarımızı memnun edecek sonuçlarla gelecek genel kurulu yapmayı ümit ediyoruz. Bu genel kurul vesilesiyle Şirketimizi de etkileyecek olan Ostim’deki diğer gelişmeler hakkında sizleri özet olarak bilgilendirmek istiyorum.

        Ostim Teknik Üniversitesi’nin ön çalışmaları tamamlanmış olup, kampüs inşaatına başlanmak üzeredir. 2019-2020 eğitim döneminde faaliyete geçmesi hedeflenmektedir. Sanayi ile iç içe bir üniversite hayal ediyoruz. Ostim’e Teknopark yapımıyla ilgili geçen genel kurullarda niyetimizi beyan etmiştik. 2018 yılında inşaata başladık. İnşaat alanı 8850 m2 olacaktır. Şirketimizin yatırımcı olduğu Ostim Teknopark projesi ile ilgili detaylı açıklamamız KAP’ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) 09.04.2018 tarihinde yapılmıştır.

            Daha önceki genel kurullarda yapmayı vadettiğimiz projeleri birer birer gerçekleştirdik ve Ostim’in marka değeri uluslararası alanda da tanınır hale geldi. Elbette her bir proje çok ciddi emek, para ve mücadele gerektiriyor. Ancak ülkemiz adına bir iş yapabilmek bizi sonsuz mutlu ediyor. Yapılan her işin gerçek kahramanlarının sizler olduğunu biliyoruz. Ülkemiz menfaatine yapılan her işin bu dünyada ve öbür dünyada ecrinin olduğu inancıyla çalışıyoruz. Elbette bu ecir başta sizlere aittir; biz de çalışma arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiğince emanetin hakkını vermeye çalışıyoruz.

                  Tekrar genel kurulumuzun hepimize hayırlı olmasını dilerim. Saygılarımla...

 

Orhan AYDIN

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

2016 Yılı Mesajı

 

                Değerli Ortaklarımız,

Hem burada hazır bulunan ortaklarımıza, hem de elektronik olarak uzaktan erişimle katılan ortaklarımıza Genel Kurulumuza hoş geldiniz diyorum. Genel Kurulumuza katılamayan ortaklarımızla da önümüzdeki toplantılarda buluşmayı arzu ediyorum. Bildiğiniz gibi genel kurullarımızı olabildiğince çok katılımlı yapmak için elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Yaptıklarımızı sizlerle paylaşmak, sizin onayınızı almak ve sizin iradenize uygun olarak Şirketimizi yönetmek için genel kurulları büyük fırsat olarak görüyoruz. Kanunların öngördüğü şartların ötesinde sizlerin görüşlerini ve fikirlerini önemsiyoruz. Bu düşüncelerle 2016 yılını sizlere özetlemek istiyorum.

Şirketimizin en önemli faaliyet konusu olan mevcut gayrimenkullerimizin yönetimi ve yeni gayrimenkul projeleri 2016 yılında da ana faaliyetlerimiz arasında yer almıştır. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda Ostim’in merkezinde bulunan OFİM binasının tamamını satın almıştık. Yine Ostim’in merkezinde, Ostim Metro durağının yanında bulunan “Ostim Prestij” diye isimlendirdiğimiz projemiz hızla ilerliyor. Bu projemiz konumu, mimari özellikleri, inşaat kalitesi ve diğer özellikleriyle Ostim’e ve Ankara’ya yaraşır bir proje olacaktır. Geçtiğimiz genel kurullarda açıklandığı üzere hasılat paylaşımı yöntemiyle anlaştığımız müteahhit konsorsiyum tarafından yapılan ve halen inşaatı devam eden projemiz şu ana kadar başarılı bir şekilde yürütülmüştür. Bundan sonra da bu başarının devam edeceğine olan inancımı ifade ederek inşaat sürecinde gösterilen ciddi, samimi ve özenli çalışmasından dolayı müteahhit firmamıza teşekkür etmek istiyorum. Bu projeyle ilgili gelişmeler kap’tan sürekli kamuoyuna duyuruyoruz. Projenin, Şirketimizin özkaynaklarının güçlenmesine ve aktif değerinin artmasına önemli katkıları olacaktır.

Geçtiğimiz genel kurullarda belirttiğim ve Şirketimizin büyük hissedarı olan Ostim Vakfı tarafından kuruluş çalışmaları devam eden Ostim Teknik Üniversitesi ile ilgili haberleri zannederim basından da takip etmişsinizdir. Bildiğiniz gibi üniversiteler kanunla kurulmaktadır. Üniversitemizin kuruluşuna ilişkin kanun tasarısı tüm Bakanlarımızın imzasıyla Bakanlar Kurulu tarafından meclise sunulmuş olup, kanunun çıkması beklenmektedir. İnşallah TBMM tarafından en kısa sürede kanun çıkarılarak Üniversitemiz kurulmuş olacaktır. Bölgemize ve ülkemize değer katacak olan Ostim Teknik Üniversitesi ile arge çalışmaları hızlanacak, bölgemizde proje zenginliği artacaktır.

Geçtiğimiz genel kurulda size aynen şöyle demiştim: “ortaklarımızın en önemli beklentisinin temettü dağıtımı ve/veya bedelsiz sermaye artırımı olduğunun farkındayız.” Bildiğiniz gibi yıl içinde 18 Milyon TL olan sermayemizi tamamı bedelsiz olmak üzere 27 milyon çıkardık. Bu artışla elinizdeki hisse senetleri bedelsiz olarak %50 oranında artmış oldu. Bundan sonraki dönemlerde de kanunlar çerçevesinde ortaklarımıza maksimum getiriyi sağlayacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Muhtelif fırsatlarla belirttiğimiz üzere Şirketimiz, payları Borsa İstanbul’da işlem görmesi dolayısıyla her faaliyetini mevzuat çerçevesinde kamuoyuna duyurmak zorundadır. Duyurularımız         “www.kap.org.tr” adresinden yapılmaktadır. Bu platformdan şirketimizle ilgili önemli olayları ve finansal tablo ve raporları sürekli takip edebilirsiniz. Bu nedenle çok fazla faaliyetlerimizin detayına girmeden önümüzdeki yılların da Şirketimize hayırlar getirmesi temennisiyle şahsım ve tüm yönetim adına hepinize saygılar sunarım.

Orhan AYDIN

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

2015 Yılı Mesajı

 

Değerli Ortaklarımız, 

Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Bu sene ilk defa mevzuat gereği elektronik genel kurul yapıyoruz. Ortaklarımız bu yıldan itibaren buraya gelip bizzat genel kurula katılabilecekleri gibi bulundukları yerden de bilgisayar aracılığıyla toplantımıza katılabilecekler. Uzaktan erişimle toplantımıza katılan değerli ortaklarımıza da hoş geldiniz diyorum! 

Her sene olduğu gibi bu sene de siz değerli ortaklarımızın aktif katılımıyla başarılı ve verimli bir genel kurul geçirmemizi temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi tüm pay sahiplerimiz şirketimizin işlerine ilişkin haklarını bu platformda kullanmaktadır. Genel kurulumuzda rutin faaliyetlerimizle ilgili bilgilendirmelerin yanı sıra dönem için yaptığımız bazı faaliyetlerimizi sizlerin onayına sunacağız. 

2015 yılında yine Şirketimiz için kritik ve önemli imzalar attık. Ostim’in merkezinde bulunan ve %50’si şirketimize ait olan OFİM binasının tamamını satın aldık. Ostim Metro durağı yanında bulunan Ostim Prestij projesinin inşaatına başladık ve borsada yatırımcıların yakından takip ettiği şirketler arasına girdik. Basın yayın organları tarafından 2015 yılında borsada karını en fazla artıran Şirketler arasında gösterildik. Bu artış esas olarak gayrimenkullerimizin değerlemesi sonucu oluşan kardır. 

Ortaklarımızın en önemli beklentisinin temettü dağıtımı ve/veya bedelsiz sermaye artırımı olduğunun farkındayız. Gayrimenkul gücümüzle uluslararası finansal raporlama sistemine göre yüksek çıkan karımızın önümüzdeki yıllarda Vergi ve Ticaret Hukuku çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarımıza da yansımasını bekliyoruz. 

Yukarıda belirttiğim üzere yıl içinde Ostim metro durağı yanında bulunan arsamızda inşaata başlandı. İnşaat çalışmalarımız hızla ilerlemektedir. 2017 yılı içinde inşaatın tamamlanması planlanmaktadır. Yönetim Kurulu olarak öz kaynaklarımızı güçlendirmek amacıyla bu projeyi hasılat paylaşımı olarak imzaladık. Sattığımız işyerlerinin gelirlerini müteahhidimizle %50 oranında paylaşıyoruz. Tahsil ettiğimiz bedelleri öz kaynaklarımızın güçlendirilmesi amacıyla kullanıyoruz. 

2015 yılı içinde bölgemizin katma değerini ve rekabet gücünü artırmak için bir çok proje üzerinde çalıştık. Mesela farklı başlıklarda oluşturduğumuz ve ikisinde Şirketimizin de üye olduğu altı adet küme ile birlikte yerli imalatı geliştiriyoruz, bölgemizi dünyaya taşıyoruz. Ostim için yaptığımız her çalışma doğrudan ya da dolaylı olarak Şirketimiz için de yeni fırsatlar ortaya çıkarmaktadır. Yıl içinde odaklandığımız özellikle iki projeden bahsetmek istiyorum: 

Ostim Bölgesi’nde Şirketimizin büyük hissedarı olan Ostim Vakfı tarafından hayata geçirilecek olan Ostim Teknik Üniversitesi ve Ostim Teknopark projelerinin bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Şirketimizle doğrudan ilgili olmamakla birlikte bu ve benzeri Ostim’in değerini artıracak her organizasyon ve teşebbüs Şirketimiz için de iş potansiyeli, marka farkındalığı, proje zenginliği ve tedarik zincirinin daha da güçlenmesi anlamı taşımaktadır. 

Önümüzdeki yıl da yeni projelerle ve güzel haberlerle sizin karşınıza gelmeyi Allah nasip etsin. Hepinize Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarımız adına saygılarımı sunarım.

 

Orhan AYDIN

Yönetim Kurulu Başkanı