İçsel Bilgi Erişim Listesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Seri: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde düzenlenen “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi” kapsamında Şirketimizin 08.06.2020 tarihinde alınan karar ile revize edilen içsel bilgiye erişimi olanlar listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.