Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 76.231.000,00 TL. olan ödenmiş sermayesinin son durum itibariyle ortaklar arasındaki dağılımını gösteren tablo aşağıda verilmektedir.

 

 

Son Durum İtibariyle Sermayenin %5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı

 

İlgili Dökümanlar