Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 157.417.015 TL. olan ödenmiş sermayesinin son durum itibariyle ortaklar arasındaki dağılımını gösteren tablo aşağıda verilmektedir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı SoyadıA Grubu Sermayedeki Payı (TL)B Grubu Sermayedeki Payı (TL)Sermayedeki Payı (%)Oy Hakkı Oranı(%)
Ostim Proje ve Teknoloji Gelişim Eğitim Danışmanlık Hiz. A.Ş. 6.464.148,77 1.799.421,85 5,25 24,53
Ostim Eğitim Araştırma Geliştirme Kalkınma ve Dayanışma Vakfı(Ostim Vakfı) 7.030.486,86 750.003,10 4,94 26,38
Diğer 4.021.933,37 137.351.021,05 89,81 49,09
Toplam : A Grubu / B Grubu 17.516.569,00 139.900.446,00 100 100
Toplam 157.417.015,00 100 100

 Hisselerin imtiyaz durumlarını gösterir tablo aşağıdadır:

GrubuNama/HamilineBeher Payın Nominal DeğeriToplam Nominal DeğerSermaye Oranı (%)İmtiyaz TürüBorsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1 17.516.569,00 11,13 İmtiyazlı Hayır
B Hamiline 1 139.900.446,00 88,87 İmtiyaz Yoktur Ana Pazar'da OSTIM.E kodu ile işlem görmektedir

İlgili Dökümanlar