T.H. ODF Ortadoğu Uluslararası Fuarcılık A.Ş.

Şirketimizin %80,95 oranındaki pay sahibi olduğu, bağlı ortaklıklarımızdan ODF Ortadoğu Fuarcılık A.Ş.’nin tasfiyesine ilişkin 17.12.2014 tarihinde KAP’ta aşağıdaki duyuru yapılmıştır:
 
“Uzun süredir aktif olarak faaliyet göstermeyen, %80,95 oranında hisse sahibi olduğumuz, bağlı ortaklıklarımızdan ODF Ortadoğu Uluslararası Fuarcılık Anonim Şirketi'nin tasfiye sürecinin başlatıldığı 17.12.2014 tarih ve 8717 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”
 
ODF Ortadoğu Fuarcılık A.Ş. fuar ve iş seyahatleri düzenleyerek, ticari heyet organizasyonları yaparak bölgemizdeki küçük işletmelerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda daha aktif olmasını sağlamak amacıyla kurulan bir misyon firmasıdır. 1999 yılında kurulan şirket, ilk yıllarda kuruluş misyonu çerçevesinde organizasyonlar yapmış ancak Ostim bölgesinde bu hizmetleri profesyonel olarak veren firmaların pazara hakim olmasıyla pazar payını kaybetmiştir. Şirketin genel kurulunda tasfiye edilmesi yönünde karar alınmıştır. Bağlı ortaklık olması nedeniyle Şirketimizin mali tablolarında tam konsolidasyona tabi olan Şirketin gayrifaal olması nedeniyle mali yapımızda herhangi bir etkisi olmayacaktır.