Şirket Hakkında Genel Bilgi

 

Genel Bilgi

Kuruluş Tarihi 13.08.1998
Merkez 100. Yıl Bulvarı No:99/90 OFİM İş Merkezi 9.Kat 06370 Ostim, Yenimahalle/ANKARA
Telefon 0 (312) 385 34 09 (Pbx)
Faks 0 (312) 385 24 19
Web Adresi: https://www.ostimyatirim.com.tr
E-Mail: info@ostimyatirim.com.tr
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 157.417.015 (Yüzelliyedi milyon dörtyüzonyedibin onbeş TL)
Kayıtlı Sermaye Tavanı 765.000.000 (yediyüzaltmışbeş milyon TL)
Ticaret Sicil No 141 436
Ticaret Odası Sicil No 35/2425
Sanayi Odası Sicil No 5636
Vergi Dairesi OSTİM
Vergi Sicil No 648 011 4441
Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Sıtkı ÖZTUNA Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
0312 385 58 00 sitki.oztuna@ikmal.com.tr
Abdullah ÇÖRTÜ Genel Müdür 0312 385 34 09 abdullahcortu@ostimyatirim.com.tr

 

1967 yılında, OSTİM’de bir sanayi bölgesi geliştirmek amacıyla kurulan OSTİM Kooperatifi, geçtiğimiz süreçte arazi temininden başlamak üzere sanayi bölgesi tasarımı ve kurulumu konusunda zengin bir birikime sahip olmuştur. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı ve üstyapı yatırımlarını tamamlayan OSTİM Kooperatifi, 2000 üyesini sadece gayrimenkul sahibi yapmakla kalmamış, üyelerini sanayi, ticaret ve yatırımcılıkla da buluşturmuş; üyelerinin hakkı olan gayrimenkuller dağıtıldıktan sonra kalan gayrimenkulleri aktife koyarak OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'ni kurmuştur. Çok ortaklı olarak kurulan ve SPK’ya tâbi olan Şirketimizin payları 2012 yılı Mayıs ayından itibaren yeni kurulan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Serbest İşlemler Platformu’nun ilk şirketi olarak işlem görmeye başlamış; 2013 yılı Haziran ayından itibaren Borsa İstanbul A.Ş.’nin İkinci Ulusal Pazarı'nda, 2015 yılı Kasım ayında yapılan düzenleme ile birlikte de Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

OSTİM Yatırım A.Ş., OSTİM Kooperatifi tarafından kendisine devredilen dükkân ve iş merkezlerinin yönetiminin yanı sıra oluşturduğu profesyonel inşaat ekibi ile sahip olduğu arsa ve araziler üzerinde birçok iş merkezi, üretim tesisi, konut ve altyapı projelerini de hayata geçirmiştir.

OSTİM Yatırım A.Ş. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin rekabet gücünü artırmaya yönelik pek çok proje gerçekleştirmiştir. Bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik Elektrik Santrali, elektriğin dağıtımı için gerekli yazılım ve donanım sistemleri, OSTİM Teknopark, telekomünikasyon yatırımları ve ihracat merkezi bu projelerden birkaçıdır.

OSTİM Yatırım A.Ş. OSTİM’deki KOBİ’lerle birlikte yurtiçi ve yurtdışında proje ortaklıkları yürütmekte ve projelere sunduğu profesyonel destek ile OSTİM’in sahip olduğu mühendislik, tasarım ve imalat gücünü bir araya getirmekte, sözkonusu bu gücü sistematik bir yaklaşımla pazara entegre etmektedir. OSTİM’de üretilen ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılması ve pazarlanması da proje yönetimi yaklaşımıyla yürütülmektedir.

OSTİM’in proje zenginliğini ve gücünü, kendi kurumsal yaklaşımı ve esnek çalışma anlayışıyla buluşturan Şirketimiz proje tabanlı yaklaşımıyla ithal edilen ürünlerin yerlileştirilmesi gibi misyon içeren projelerden anahtar teslimi tesis kurulumuna kadar, yerel, ulusal ve yabancı pazarlarda kurduğu kurumsal ilişkilerle faaliyet göstermektedir.

Sistem entegrasyonu konusunda tecrübe sahibi olan OSTİM Yatırım A.Ş. komşu ve dost ülkelerde sanayi bölgesi kurma projelerinde kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversiteler gibi kurumlarla işbirliği ağları oluşturarak tecrübesini ve vizyonunu bu ülkelerle de paylaşmaktadır.

Şirketimiz son yıllarda yoğun olarak faaliyet gösterdiği komşu ülke Irak’ta 2011 yılında kendi şubesini açmıştır.