Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı Hakkında (2018)

#

Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı Hakkında (2018)

Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.2018 tarih ve 52/1201 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.10.2018 tarih ve E.11085 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ekte yer almaktadır.