Bedelli Sermaye Arttırımına İlişkin SPK Başvusurusu Hakkında (2018)

#

Bedelli Sermaye Arttırımına İlişkin SPK Başvusurusu Hakkında (2018)

Şirketimizin 54.000.000 (Ellidörtmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 (yüzde yüz) oranında 54.000.000 (Ellidörtmilyon) Türk Lirası arttırılarak 108.000.000 (Yüzsekizmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.