Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri

#

Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri

 

 

Şirketimizin 76.231.000 TL olan sermayesinin 133.404.250 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 57.173.250 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/295 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %75 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli 1 lot pay için 1 TL olarak kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 01.03.2021 ile 15.03.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Pay bedelleri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ostim Bulvar Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR07 0001 0026 1906 3276 6350 20 IBAN nolu özel hesaba yatırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan A grubu paylar ise 2 iş günü süreyle B Grubu paylarla aynı günlerde, Şirket merkezinde satışa sunulacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan A Grubu paylar, SPK (II-5.2.) Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 17. Maddesinin 2. Fıkrası çerçevesinde Şirket Merkezi'nde talep toplama yöntemi ile 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır. A gurubu pay talebinde bulunacak yatırımcılar, talep ettikleri pay bedellerini Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ostim Bulvar Şubesi nezdindeki TR07 0001 0026 1906 3276 6350 20 IBAN nolu özel hesaba yatıracaklar ve talep formları ile birlikte Şirket’e ibraz edeceklerdir. A grubu paylar için pay fiyatı, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan B Grubu payların "Borsa'da Satış" (talep toplanmaksızın) yöntemi ile satışının bitimini takiben saat: 13:30’da belirlenecek ve talep eden yatırımcılara bildirilecektir. Buna göre A Grubu payların satış fiyatı, 2 gün süreyle satışı yapılan B Grubu payların ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanacaktır. A Grubu pay talep edenler tutarlarını bu fiyata göre yukarıda belirtilen halka arz hesabına yatıracak ve dekontu Şirket’e iletecektir.

Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirket'imizin kurumsal internet sitesinden (www.ostimyatirim.com.tr) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.yf.com.tr) ulaşılabilir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...