OSTİM Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (OSTİM GSYF)

#

OSTİM Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (OSTİM GSYF)

OSTİM YATIRIM A.Ş., mevcut kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek ve daha farklı modellerle geliştirmek amacıyla, Albaraka Portföy Yönetim A.Ş. ile iş birliği yaparak Ostim Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu (OSTİM GSYF) kurmuştur. Fonun kuruluşuna SPK, 11.02.2022 tarihli yazısı ile izin vermiştir.

OSTİM GSYF’nin tanıtımı çok sayıda davetli ve basının katılımıyla 21.06.2022 tarihinde yapılmıştır.

Şirketimiz OSTİM YATIRIM A.Ş.’nin nitelikli yatırımcı olarak yer aldığı OSTİM GSYF;

OSTİM ekosistemini oluşturan; 6.500 firma, Kümelenmeler, OSTİM Teknik Üniversitesi, Ostim Teknopark ve OSTİM’in entegratör kuruluşlarıyla ekosistemin tüm taraflarını bir araya getirerek ülke ekonomisine önemli katkılar sunmayı,

Büyüme, katma değer üretme ve yüksek kârlılık potansiyeli olan şirketlere yatırım yaparak, KOBİ’lerin dijital dönüşümüne yönelik faaliyet gösteren teknoloji şirketlerini desteklemeyi,

OSTİM ekosistemindeki KOBİ’lerin yeni teknolojilerle rekabet gücünün artırılmasına yönelik yatırımlara katkı vermeyi,

Yatırım çeşitliliği sağlamayı hedeflemektedir.

3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 7263 Sayılı Kanun’la, Teknoparklarda faaliyet gösteren ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Kurumlar Vergisi Kazanç istisnası uygulayan mükelleflere, hesapladıkları Kurumlar Vergisi Kazanç İstisna Tutarı üzerinden %2 yatırım yapma zorunluluğu getirilmiştir.

Yukarıda belirttiğimiz kuruluş amaç ve hedefleri dikkate alındığında OSTİM GSYF, kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcıların dahil olabileceği, vergi avantajları yanında teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar ile AR-GE ve tasarım merkezlerinin 7263 sayılı kanun ile hak kazandıkları istisna üzerinden yatırım yapma zorunluluklarını da yerine getirebilecekleri en uygun yatırım aracıdır.

OSTİM GSYF hakkında bilgi almak ve iletişime geçmek için;

http://www.ostimgsyf.com.tr/ website adresini ve info@ostimyatirim.com.tr,  ostimgsyf@albarakaportfoy.com.tr e-posta adreslerini kullanabilirsiniz.