Kobi Sanayi Ağı Projesi

#

Kobi Sanayi Ağı Projesi

Türkiye geldiği sanayileşmesi seviyesi itibariyle Organize Sanayi Bölgeleri kurma ve işletme konusunda önemli bir tecrübeye sahip olmuştur. Bu tecrübe çevre ülkelerden talep görmektedir. Biz Ostim olarak yurtdışına sanayi bölge kurulması konusunda ülkemizdeki en uygun grup olduğumuzu iddia ediyoruz. Bizden başka organizasyonlarda olmayan bazı farklı yönlerimiz;

-        Ostim olarak sanayi bölgesi tasarlamak, kurmak ve işletmek konusunda kırk beş yıla yaklaşan bir tecrübeye sahibiz

-      Ostim ağırlıklı olarak mikro ve küçük işletmelerden kurulu bir sanayi bölgesidir. Sanayi bölgesi olmanın da ötesinde bir “Bölgesel Kalkınma Modeli”dir. İnsana dayalı olan böyle bir model çevre ülkelerin bu özelliğinden dolayı dikkatini çekmektedir. Sanayileşme yolculuğunda Ostim gibi bir model, ekonomik faydalarının yanı sıra sosyal, siyasi ve eğitim açısından da birçok avantaj sağlamaktadır. Bu modelin alternatifi uluslar arası sermaye tarafından kurulan büyük fabrikalardan oluşan bir sanayi modelidir ki bu çok güçlü sermaye yapısı gerektiren ve sanayileşmeyi tabana yayamayan bir modeldir. Böyle bir modelde sermaye şirketleri sadece ülke kaynaklarının kullanılmasını amaçlamaktadır.

-       Ostim tüm bölgeye hizmet veren destekleyici kurum ve kuruluşlarını oluşturmuş bir bölgedir. Ostim’de muhatap arayan herkes kendi alanında Ostim’le ilişkisini koordine edecek bir destek bulabilmektedir. Türkiye’deki hiçbir sanayi bölgesinde şirketimizin misyonunu taşıyan bir şirket bulunmamaktadır

Sanayi bölgesi kurmak büyük ve uzun yıllar sürecek zor bir projedir. Biz kısa sürede sonuç alınmazsa dahi yurt dışına Ostim benzeri organize sanayi bölgeler kurmak konusundaki çalışmalarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu gün itibariyle ön görüşme yaptığımız, iyi niyet anlaşması imzaladığımız, farklı safhalara getirdiğimiz farklı ülkelerde yürütülen on bir adet projemiz bulunmaktadır.  Bu ülkeler; Kazakistan, Gürcisatan-Acarya, Kosova, Nijerya, Mısır, Sudan, Yemen, Suudi Arabistan, Irak-Nasıriye, Irak-Kerkük, Tunus’tur.

Ostim’i tanıtıcı özet rapor aşağıda verilmiştir.

 

İlgili Dökümanlar