A Grubu Payların Satış Fiyatı

A Grubu Payların Satış Fiyatı
18 Mart 2021

Şirketimizin birincil piyasada satışa sunulan B grubu payların satış işlemi aracı kurum tarafından tamamlanmış olup oluşan ağırlıklı ortalama fiyat 2,7714 TL’dir. İzahnamemizde belirtildiği üzere A grubu payların satış fiyatı 2,7714 TL’den şirket merkezinde talep toplama yöntemine göre satışa sunulacaktır.

A Grubu paylar için talepte bulunmak isteyen yatırımcılar ekteki talep formunu doldurarak şirket merkezine mail (info@ostimyatirim.com.tr), faks (0312 385 24 19) veya adrese elden teslim edebilecektir.

Talepte bulunan yatırımcıların 2,7714 TL’lik fiyatı baz alarak pay bedelini T.C. Ziraat Bankası Ostim Bulvar Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR07 0001 0026 1906 3276 6350 20 IBAN nolu halka arz hesabına 19 Mart 2021 saat 17:00'ye kadar yatırmaları ve form ile birlikte ödeme dekontunu şirkete iletmeleri gerekmektedir. Toplanan taleplerin oransal dağıtımı 1 (bir) iş günü sonra gerçekleşecek, yatırımcıların hak ettikleri paylar hesaplarına geçilecek ve varsa iade tutarları talep formunda belirtilen hesaplarına EFT/Havale yapılacaktır.

Kamuoyuna Duyurulur