4 Şubat 2020 Tarihinde Yapılacak Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

08 Ocak 2020

Şirketimizin Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 4 Şubat 2020 Salı günü saat 11:00’de, OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim / ANKARA adresinde yapılacaktır. Yapılacak genel kurul toplantısında Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde yer alan nisap sağlanamaması durumunda, 2. Genel kurul toplantısı 06.02.2020 Perşembe günü saat: 11:00’de aynı gündem maddelerini görüşmek üzere aynı adreste toplanılarak yapılacak olup, yapılacak olan 2. toplantıda nisap aranmamaktadır.