4 Mart 2020 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

04 Şubat 2020

Şirketimiz  04.02.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı, 04 Şubat 2020 tarihinde asgari nisap miktarı sağlayamadığından ertelenmiş olup, ertelenen toplantının aynı usul, çağrı yöntemiyle ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Mart 2020 Çarşamba günü saat 11:00'de OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim / ANKARA, adresinde yapılmasına karar verilmiştir