2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

14 Temmuz 2021

 

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü Saat 14:00'de OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim/ANKARA adresindeki OSTİM OSB Konferans Salonu’nda yapılmıştır.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Orhan Aydın’ın açış konuşması ile başlayan toplantımız, toplantı gündemimizi oluşturan maddelerin Genel Müdürümüz ve yetkililer tarafından ortaklarımıza açıklanmasını müteakiben, değerli ortaklarımızın müzakerelerine sunulması ile devam etmiştir. Karara bağlanması gereken hususlar ortaklarımızın onaylarına sunulmuş ve tamamı kabul edilmiştir.

Toplantımız, sayın ortaklarımız ve yöneticilerimizin karşılıklı iyi dilek ve temennilerini içeren konuşmalarının ardından sona ermiştir.

Değerli ortaklarımızın toplantımıza gösterdikleri ilgi ve katılıma teşekkür ederiz.