Raylı Sistemler

#

Raylı Sistemler

Şirketimizin misyonları arasında ülkemiz için stratejik öneme sahip ve ithal edilen ürünlerin yerlileştirilmesi de bulunmaktadır. Bu kapsamda kuruluş döneminden itibaren raylı sistem araçlarının yedek parçaları tedarik edilerek kullanıma sunulmuştur. Daha önce raylı sistemle ilgili çalışmalardan bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

-         Bogi gövdelerinin imal edilmesi,

-         Elektomekanik sistemlerin kurulumu,

-         Hava pistonu simülasyonlarının yapılması,

-         Metro durakları mekanik mühendislik taahhüt işlerinin yapılması,

-         Çeşitli yedek parça ve sarf malzemelerinin imal edilmesi,

 

Bu konularda ar-ge, ür-ge çalışmaları yürütülmüş ve ürünler ticarileştirilmiştir. Raylı sistemlerle ilgili sektördeki canlılık ve yüksek potansiyel, işlerin sistem entegrasyonu gerektirmesi gibi hususlar dikkate alınarak sektördeki faaliyetlerimizi arttırarak sürdürmeyi amaçlıyoruz. Şirketimiz sahip olduğu misyon çerçevesinde Ostim’in imalat, mühendislik, tasarım gücünü ülke menfaatleri çerçevesinde bir araya getirerek verimli, katma değeri ve rekabet gücü yüksek alanlarda değerlendirmeye, bu gücü ticari ilkeler çerçevesinde yurtiçi ve yurdışı pazarlara yönlendirmeye devam edecektir.