Ostim Kobi'lerinin güvenilir proje ortağı
Zengin imalat gücüyle talebe yönelik sistem entegrasyonu
 Rekabet üstünlüğünü kazandıran yatırımcı şirket
 Yurtdışına açılım sağlayan profesyonel güç
Sistem Entergrasyonunda Profesyonel Yaklaşım

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü Saat 14:00'da OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim / ANKARA adresindeki   OSTİM Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Orhan Aydın’ ın açılış konuşması ile başlayan toplantımız, toplantı gündemimizi oluşturan maddeleri Genel Müdürümüz ve yetkililer tarafından ortaklarımıza açıklanarak, değerli ortaklarımızın müzakerelerine sunulması ile devam etmiştir. Karara bağlanması gereken hususlar ortaklarımızın onaylarına sunulmuş ve tamamı ortaklarımız tarafından kabul edilmiştir.

Toplantımız, sayın ortaklarımız ve yöneticilerimizin karşılıklı iyi dilek ve temennilerini içeren konuşmalarının ardından sona ermiştir.

Değerli ortaklarımızın toplantımıza gösterdikleri yoğun ilgi ve katılıma teşekkür ederiz.