İçsel Bilgi Erişim Listesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Seri: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde düzenlenen “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi” kapsamında Şirketimizin 11.05.2020 tarihinde alınan karar ile revize edilen içsel bilgiye erişimi olanlar listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

No

İsmi Soyadı

İdari Sorumluluk

Listeye Dahil Olma Nedeni

1

Orhan AYDIN

Var

Yönetim Kurulu Başkanı

2

Sıtkı ÖZTUNA

Var

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

3

Murat Ali YÜLEK

Var

Yönetim Kurulu Üyesi

4

Turan EROL

Yok

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

5

Nilüfer ARIAK

Yok

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

6

Halil AYGAR

Yok

İç Denetçi

7

Abdullah ÇÖRTÜ

Var

Genel Müdür

8

Bünyamin KANDAZOĞLU

Var

Direktör (Gayrimenkul, İdari ve Mali İşler)

9

Hakan DEMİRKAZIK

Yok

Direktör (Planlama ve Teknik İşler)

10

İsa GÖÇER

Yok

Muhasebe Müdürü

11

İsmail BAYRAKTAR

Yok

Direktör (Irak)

12

Bülent YAMAN

Yok

Direktör (İş Makinası)

13

Veysel KİRAZCI

          Yok

Finans Müdürü

14

Murat KEDİCİ

Yok

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

15

İsmail KOŞ

Yok

Denetçi

16

Mustafa CEYLAN

Yok

Denetçi

17

Fatma Zehra KOŞ

Yok

Denetçi

18

Ahmet ORUÇ

Yok

Denetçi Yardımcısı

19

Ömer Serdar MARASALI

Yok

Ostim Vakfı Müdürü

20

Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Yok

Ostim Vakfı Finansman Yöneticisi