Ostim Kobi'lerinin güvenilir proje ortağı
Zengin imalat gücüyle talebe yönelik sistem entegrasyonu
 Rekabet üstünlüğünü kazandıran yatırımcı şirket
 Yurtdışına açılım sağlayan profesyonel güç
Sistem Entergrasyonunda Profesyonel Yaklaşım

Yeni Pay Alma Haklarının Kullanım Sonrası Kalan Payların Satışlarının Tamamlanması Hk.

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımı yeni pay alma hakkı kullanım süresi sonunda kalan B grubu payların Borsa İstanbul A.Ş.(‘BİST') Birincil Piyasası'nda, A grubu imtiyazlı payların Şirket merkezinde talep toplama yöntemi ile 16-17 Ekim 2017 tarihlerinde satışı yapılmış ve tüm paylar satılmıştır.

2.427.820,798 TL nominal değerli B grubu payların BİST Birincil Piyasa'da tamamı satılmıştır.

682.776,589 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların pay başına 1,48 TL'den satışı Şirket Merkezi'nde talep toplama yöntemi ile gerçekleşmiştir. Gelen taleplerin dağıtımı oransal olarak yapılmıştır.