Ostim Kobi'lerinin güvenilir proje ortağı
Zengin imalat gücüyle talebe yönelik sistem entegrasyonu
 Rekabet üstünlüğünü kazandıran yatırımcı şirket
 Yurtdışına açılım sağlayan profesyonel güç
Sistem Entergrasyonunda Profesyonel Yaklaşım

Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı Hakkında (2018)

 Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.2018 tarih ve 52/1201 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.10.2018 tarih ve E.11085 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ekte yer almaktadır.

20.10.2018 00:00:00

İlgili Diğer Duyurular