Ostim Kobi'lerinin güvenilir proje ortağı
Zengin imalat gücüyle talebe yönelik sistem entegrasyonu
 Rekabet üstünlüğünü kazandıran yatırımcı şirket
 Yurtdışına açılım sağlayan profesyonel güç
Sistem Entergrasyonunda Profesyonel Yaklaşım

Bedelli Sermaye Artırımı için Yönetim Kurulu Kararı Hakkında (2018)

 Şirketimizin 135.000.000 TL (Yüzotuzbeş milyon Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.000.000 TL (Ellidört milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 54.000.000 TL (Ellidört milyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%100 oranında) artırılarak 108.000.000 TL (Yüzsekiz milyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.