Ostim Kobi'lerinin güvenilir proje ortağı
Zengin imalat gücüyle talebe yönelik sistem entegrasyonu
 Rekabet üstünlüğünü kazandıran yatırımcı şirket
 Yurtdışına açılım sağlayan profesyonel güç
Sistem Entergrasyonunda Profesyonel Yaklaşım

4 Şubat 2020 Tarihinde Yapılacak Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimizin Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 4 Şubat 2020 Salı günü saat 11:00’de, OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim / ANKARA adresinde yapılacaktır. Yapılacak genel kurul toplantısında Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde yer alan nisap sağlanamaması durumunda, 2. Genel kurul toplantısı 06.02.2020 Perşembe günü saat: 11:00’de aynı gündem maddelerini görüşmek üzere aynı adreste toplanılarak yapılacak olup, yapılacak olan 2. toplantıda nisap aranmamaktadır.

8.1.2020 15:11:00

İlgili Diğer Duyurular