Ostim Kobi'lerinin güvenilir proje ortağı
Zengin imalat gücüyle talebe yönelik sistem entegrasyonu
 Rekabet üstünlüğünü kazandıran yatırımcı şirket
 Yurtdışına açılım sağlayan profesyonel güç
Sistem Entergrasyonunda Profesyonel Yaklaşım

4 Mart 2020 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimiz  04.02.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı, 04 Şubat 2020 tarihinde asgari nisap miktarı sağlayamadığından ertelenmiş olup, ertelenen toplantının aynı usul, çağrı yöntemiyle ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Mart 2020 Çarşamba günü saat 11:00'de OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim / ANKARA, adresinde yapılmasına karar verilmiştir

4.2.2020 15:00:00

İlgili Diğer Duyurular