Ostim Kobi'lerinin güvenilir proje ortağı
Zengin imalat gücüyle talebe yönelik sistem entegrasyonu
 Rekabet üstünlüğünü kazandıran yatırımcı şirket
 Yurtdışına açılım sağlayan profesyonel güç
Sistem Entergrasyonunda Profesyonel Yaklaşım

2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı

11.07.2020 tarihinde toplanan, ancak yasal çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2019 yılı Olağan Genel Kurul ikinci toplantısı 07.08.2020 günü saat 15.00'de OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 100.Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle/ANKARA adresinde Olağan olarak toplanmış ve gündemdeki konuları görüşerek gerekli kararları almıştır.

7.8.2020 17:00:00

İlgili Diğer Duyurular