Ostim Kobi'lerinin güvenilir proje ortağı
Zengin imalat gücüyle talebe yönelik sistem entegrasyonu
 Rekabet üstünlüğünü kazandıran yatırımcı şirket
 Yurtdışına açılım sağlayan profesyonel güç
Sistem Entergrasyonunda Profesyonel Yaklaşım

2019 Yılı 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı, 11 Temmuz 2020 tarihinde asgari nisap miktarı sağlanamadığından ertelenmiş olup, ertelenen toplantının aynı usul, çağrı yöntemiyle ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 07 Ağustos 2020 Cuma günü saat 15:00'de OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim / ANKARA, adresinde yapılmasına karar verilmiştir

11.7.2020 13:00:00

İlgili Diğer Duyurular