Hazirun Cetveli

Şirketimiz 2018 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı, 27 Nisan 2019 tarihinde asgari nisap miktarı sağlayamadığından ertelenmiş olup, ertelenen toplantının aynı usul, çağrı yöntemiyle ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 14:00'de OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim / ANKARA, adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Hazirun Cetveline, aşağıdaki dosyadan veya Şirketimizin 27.04.2019 tarihinde 'www.kap.gov.tr' adresinde yayınlanan bildiriminden ulaşabilirsiniz.